Politica de confidențialitate

1. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Prin accesarea www.globalworking.md prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum vom detalia mai jos. Aceasta politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoana vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
ÎNAINTE DE A UTILIZA www.globalworking.md VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTA POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

2. De ce prelucrăm datele cu caracter personal?
În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea acestora.

2.1. Utilizarea Serviciilor.
Recrutare: Principalul scop al prelucrării datelor îl reprezintă activitatea societății, respectiv recrutarea de personal pentru companii din Olanda și alte țări din Uniunea Europeană. În acest sens, datele dumneavoastră sunt comunicate potențialilor angajatori, direct (cînd aplicați pentru un post) sau indirect (cînd un potențial angajator vă găsește în baza de date și vă contactează), în funcție de opțiunea aleasă de dumneavoastră.
Totodată, folosim o serie de date pe care ni le furnizați pentru a optimiza, a face sugestii privind locurile de muncă sau sugestii pentru a vă completa CV-ul. De asemenea, folosim datele pe care le primim de la Utilizatorii Candidați pentru a crea facilități de filtrare a Utilizatorilor Candidați pe diverse criterii de interes pentru Utilizatorii Recrutori.

3. Ce date prelucrăm și de la cine le colectăm?
În funcție de interacțiunea dumneavoastră, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: Atunci cînd doriți să completați formularul online, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, nr. telefon mobil, localitate etc. Toate aceste date sunt furnizate de dumneavoastră, în mod direct.
Date colectate sau generate de noi, ca urmare a interacțiunii dvs. cu site-ul nostru. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies. De asemenea, cînd utilizați site-ul nostru (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre adresa dvs. IP, locația pe baza de IP, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv.

4. Cît păstrăm datele?
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cît este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul Candidat solicită dezactivarea și ștergerea contului, sau după o perioada de minim 5 ani de la data la care Utilizatorul Candidat devine inactiv (de la data ultimei interacțiuni cu operatorii Global Working). Datele Utilizatorilor Recrutori (persoane fizice autorizate și reprezentanți ai persoanelor juridice) vor fi păstrate pe întreaga durata a raporturilor contractuale cu Utilizatorul Recrutor plus pe întreaga perioada prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar - contabile. Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putînd fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de pînă la 2 ani (pentru cookies de analiză).

5. Ce drepturi aveți în calitate de persoana vizată?
Dreptul de a fi informat.
Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.
Dreptul de ștergere.
Dacă ai un cont pe www.globalworking.md poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțămîntul dvs.). Unde este posibil, se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale societății, care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.
Dreptul la restricționarea prelucrării.
Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs, dar trebuie să oprim prelucrarea.
Dreptul la portabilitatea datelor.
Datele dvs. se află înregistrate atît în format fizic cît și electronic, în baze de date prelucrate automat. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, în funcție și de posibilitățile tehnice ale societății.
Dreptul de opoziție.
Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea). Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
Conținut înglobat de pe alte site-uri web. Articolele din acest site poate include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

6. Actualizări la această politică de confidențialitate.
Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate atunci cînd intervin modificări în urma prestării servicii. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul. Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată cînd acesta este modificat.